Polityka prywatności

Biuroland systemy sp. z o.o.

Polityka prywatności

Strona internetowa wykorzystuje pliki "cookie", które przechowywane są w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Dane zapisane w pliku "cookie" nie zawierają żadnych poufnych informacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki "cookie" tworzone w przeglądarce użytkownika naszego strony używane są jedynie w celu podtrzymania sesji.

 

Ochrona danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Biuroland systemy sp.z o.o. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Biuroland w celu prowadzenia strony, zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony, a także w celu przeprowadzenia badania zadowolenia Klienta z poziomu działania strony.

 

Biuroland zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednia podstawę prawna oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

 

Dane dotyczące Klienta, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze strony, a następnie zostaną usunięte z systemu.

 

Podanie przez Klienta danych osobowych przy wysyłaniu wiadomości jest dobrowolne. Biuroland informuje, że niepodanie danych osobowych wymaganych w formularzu kontaktowym uniemożliwia prawidłową komunikację.

 

Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Biurolandu. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Strony oraz usług oferowanych w jego ramach Klient traci możliwość korzystania z nich.

 

Biuroland informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze Stroną w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Stroną. Biuroland informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta i czasu połączenia Klienta ze Stroną oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta na stronie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

Dane o sposobie korzystania przez dane urządzenia końcowe (IP) ze Stroną mogą być udostępniane dostawcom usług na rzecz Biurolandu w celu rozliczenia świadczonych przez nich usług.

 

Biuroland wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu cookies umożliwiają:

 

utrzymanie sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowanie Strony do potrzeb Klientów,tworzenie statystyk oglądalności podstron Strony.

 

Klient może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Biuroland uprzedza, że usuniecie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie Strony.

 

Jeżeli Klient umieszcza w ramach serwisu Strony jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Klientowi nie wolno umieszczać, w ramach dostępnych mu aplikacji Strony, treści o charakterze bezprawnym.

 

Biuroland oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać firmie Biuroland na konto: wlodek@biuroland.com.pl

 

Jednocześnie Biuroland oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Strony nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

Wróć na stronę główną